Visa med pilot på grensesnitt, lar bankkunder handle BTC

Visa samarbeider med Anchorage for å muliggjøre kjøp av kryptovaluta, slik som Bitcoin, gjennom tradisjonelle banker.

“PB Visa Gold Credit Card” by liewcf is licensed under CC BY-SA 2.0

Visa tester ut et nytt API (Application programming interface) som vil gjøre det mulig for banker å tilby tjenester tilknyttet Bitcoin, i følge en uttalelse fra selskapet onsdag.

Pilotprogrammet, Visa Crypto API, lar brukerne enkelt koble til infrastrukturen tilbudt gjennom Visas partner, Anchorage, for å gjøre det mulig for kunder å drive handel med digitale aktiva, slik som Bitcoin, i følge en pressemelding.

Tidligere har Visa fokusert på å hjelpe kryptoselskaper om å utstede bankkort og har alt innledet partnerskap med 35 selskaper som jobber med krypto, med dette er første gang de har tilbudt tjenester for banker.

Dette kommer kort tid etter at Visa-direktøren annonserte at krypto kan komme til betalingsnettverket deres sist uke.

Siste artikler

Kanskje du også liker...