Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Eksempler på dette kan være navn, adresse, fødselsnummer og lignende. Avhengig av hvilken sammenheng opplysningene behandles i kan imidlertid veldig mye være personopplysninger; IP-adresse, fødselsdato og sted er eksempler på dette. Dersom disse opplysningene kan kobles til deg, enten direkte eller indirekte, er det personopplysninger. Da er bruken av disse regulert av personvernforordningen (GDPR).

Det er viktig for oss at du er kjent med blant annet hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har. Dersom du har spørsmål eller vil gjøre gjeldende rettighetene dine etter GDPR, kan du kontakte oss ved å bruke skjemaet nederst på denne siden.

Du kan finne generell informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. (ekstern lenke)

Behandlingsansvar
Behandlingsansvarlig er Pål Magne Ånestad, Konrad Fanakrå og Erlend Arnøy. Det er vi som bestemmer formålet med og virkemidlene til å gjennomføre behandlingen. Vi anser oss ikke som omfattet av plikten til å utnevne et personvernombud.

Personopplysningene behandles i vårt CMS-system og en webhotellserver som driftes av SiteGround (affiliatelenke) og de har derfor tilgang til disse. Deres personvernerklæring er tilgjengelig her. (ekstern lenke)

Personopplysningene er sikret med to-faktorautentisering.

Når behandler vi personopplysninger om deg og hvorfor?
Vi behandler vanligvis personopplysninger om deg for følgende formål:

– Når du kontakter oss per e-post eller gjennom kontaktskjemaet vårt vil vi behandle opplysningene for å kunne besvare henvendelsen din. Vi samler inn navn, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg vil eventuelle personopplysninger som du oppgir i fritekstfeltet bli samlet inn. Personopplysningene slettes ett år etter siste korrespondanse om den konkrete henvendelsen.

Dette skjer på grunnlag av en berettiget interesse etter GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Den berettigede interessen vi ivaretar er å kunne besvare og dokumentere henvendelser og kommunikasjon. Vi anser personvernulempen for deg som liten.

Opplysningene deles ikke med utenforstående.

– Når du besøker nettsiden vår plasserer vi en informasjonskapsel («cookie») på enheten din. Disse slettes etter én måned. Du kan lese cookieerklæringen vår her.

– Dersom du skriver et innlegg eller en artikkel på Kryptoguiden, vil vi samle inn navnet ditt, informasjon som er relevant om yrkesfaglig/profesjonell bakgrunn og eventuelle personopplysninger som fremkommer av det redaksjonelle innholdet. Personopplysningene slettes når artikkelen eller innlegget slettes. Vi vurderer alle henvendelser om sletting av personopplysninger selv om artikkelen eller innlegget fortsatt er tilgjengelig.

Dette skjer på grunnlag av en berettiget interesse etter GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Den berettigede interessen vi ivaretar er å vise at innlegget eller artikkelen er skrevet av en person hvis kunnskap om feltet har tyngde eller relevans. Vi anser personvernulempen for deg som liten.

Vi publiserer også bilde av deg dersom du samtykker til dette. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, uten at det påvirker lovligheten av behandlinger frem til du trekker det.

– Webhotelleverandøren vår loggfører besøket ditt på våre nettsider. Denne informasjonen kan indirekte identifisere deg, og gjøres for at SiteGround skal kunne etterleve rettslige forpliktelser og ivareta sikkerheten rundt nettstedet og sine servere.

– Når du trykker på en av våre affiliatelenker vil den behandlingsansvarlige for siden lenken peker til registrere at du trykket på en lenke hos Kryptoguiden. Dette gjøres for å kunne beregne provisjon til oss dersom du kjøper et produkt av dem eller registrerer deg som bruker/kunde.

Overføring til tredjestater
Vi overfører ikke personopplysninger til tredjestater. Alle personopplysninger behandles på SiteGrounds server i Nederland.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?
Ingen, utenom SiteGround. Merk at dersom du har skrevet redaksjonelt innhold hos oss eller blitt intervjuet i en av våre saker, vil personopplysningene som fremgår av saken være tilgjengelig for alle våre lesere.

Hvis vi skulle være pålagt ved lov eller rettskraft avgjørelse å utlevere personopplysningene dine til andre enn de ovennevnte, vil du bli informert om dette. Dette gjelder ikke dersom vi lov eller en rettskraftig avgjørelse forbyr oss å gjøre dette, eller dersom vi ikke har kontaktinformasjonen din.

Profilering og automatiserte avgjørelser
Vi gjennomfører ikke profilering.

Dine rettigheter
Du har følgende rettigheter:
Rett til innsyn og til dataportabilitet. Du kan når som helst og uten krav til begrunnelse kreve å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om det. I tillegg kan du kreve å få disse utlevert i et standard maskinlesbart format som du kan levere videre til de du måtte ønske.

– Rett til retting og sletting. Dersom du mener vi behandler uriktige personopplysninger om deg, kan du kreve at vi retter dem. I noen tilfeller kan vi kreve supplerende dokumentasjon for å bevise at personopplysningene faktisk er uriktige. Du kan når som helst kreve sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Sletteretten gjelder ikke dersom behandlingen er nødvendig for å utøve vår ytringsfrihet, dersom vi må lagre personopplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi er underlagt, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

– Rett til å protestere mot og kreve begrensning av behandlingen. Du kan når som helst kreve at vi begrenser behandlingen, det vil si at behandlingen av personopplysningene opphører utover at vi lagrer dem. Dette kan for eksempel være dersom du mener personopplysningene er uriktige eller at behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker sletting. Dersom formålet med behandlingen er oppnådd og vi egentlig skulle slettet personopplysningene dine, kan du kreve at vi ikke sletter dem i påvente av at du fastsetter, gjør gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du kan gjøre gjeldende disse rettighetene ved å sende en henvendelse gjennom skjemaet nedenfor eller ta kontakt på telefon 40 24 44 67.