Nano fortsatt under spam-angrep

Den lynkjappe kryptoen Nano, som vanligvis ser transaksjoner gjennomført på under 1 sekund, er under angrep av ukjente aktører som spammer nettverket med transaksjoner, som nå ligger på rundt 60 transaksjoner per sekund med topper på 500 til 1000. Transaksjonshastigheten ligger nå på rundt 5 sekunder, en femdobling fra normalen, pga. kødannelser.

Nettverket til Nano, som bruker en form for proof of work hvor lommeboken selv utfører arbeidet, har vært under angrep noen uker men har håndtert det uten større problemer inntil nylig, hvor lommeboktjenesten Natrium har sett problemer med transaksjoner og flere validatorer har desynket pga. det enorme plutselige trykket. Til tross for angrepet har nettverket bestått, og ingen transaksjoner har blitt stoppet eller forhindret. Nano er designet rundt et dPoW konsept, som vil si at mengden arbeid øker med flere transaksjoner som et forsvar mot spam-angrep, da det fører til at angriperen må øke ressursbruken for å fortsette angrepet.

Nanos ledger øker samtidig i takt med angrepet, noe som på sikt kan ekskludere amatører fra å kjøre noder da filstørrelsen vokser. Foreløpig er ledger på ca. 52 GB og så en økning på hele 6 GB siste uke, noe som på sikt kan bli Nanos største utfordring.

Kryptoen er enda under utvikling og dette angrepet er uten tvil en viktig lærdom for utviklerne, og en kilde til ny kunnskap.

Siste artikler

Kanskje du også liker...