Kryptoguiden eksklusiv: Nordmenn knuser svenskene i krypto!

I en undersøkelse eToro har foretatt med 2250 respondenter fra hele Skandinavia, har den populære tradingplattformen spurt privatinvestorer om deres holdninger, fremtidsutsikter og investeringsbeslutninger.

Undersøkelsen viste en rekke oppsiktsvekkende resultater – blant annet betydelige forskjeller mellom norske og svenske privatinvestorers syn på krypto, melder eToro til Kryptoguiden.

At nordmenn liker å tro at vi er best, er jo nærmest for nasjonalsport å regne. Da er det litt deilig at eToros undersøkelse bekrefter mistankene, selv i disse OL-tider hvor vi ellers er vant med å slå søta bror ned i støvlene.

Neste gang du tar en svenske i ordelag, kan du sprade med følgende fakta med god samvittighet:

  • Én av fire (25,6 %) norske privatinvestorer oppgir at de investerer i kryptovaluta. Det sammenliknbare tallet blant svenske investorer er 10 %. Andelen er altså over dobbelt så høy blant norske privatinvestorer sammenliknet med svenske privatinvestorer.
  • Nærmere 33 % av norske privatinvestorer oppgir at de planlegger å investere i kryptovaluta innen de neste 12 månedene (16,2 % innen de neste 6 mnd., 16,6 % innen de neste 12 mnd.). Den sammenliknbare andelen blant svenske privatinvestorer er 13 % (4,5 % planlegger å investere innen 6 mnd., 8,5 % planlegger å investere innen 12 mnd.).
  • Norske privatinvestorer har mest tro på Bitcoin (37 %) som investeringsmulighet i løpet av de neste tre månedene, etterfulgt av Ethereum (18,6 %) og Cardano (11 %).

Om undersøkelsen og respondentene:

  • Undersøkelsen bygger på data fra 2250 respondenter. 500 privatinvestorer har svart i Norge, mens tallene henholdsvis er 750 i Sverige og 1000 i Danmark.
  • Ca. en tredel av de norske respondentene har mer enn fem års erfaring på finansmarkedene, og mer enn en av fire norske respondenter investerer mer enn 100 000 kr. En tredel av investorene sjekker handlene sine hver dag, mens 31% sjekker investeringene sine ukentlig. 64,6 % av privatinvestorene i undersøkelsen investerer månedlig, hvorav 22,6 % investerer ukentlig. 61,2 % av respondentene selger aksjer hver tredje måned eller sjeldnere, hvorav 30,6 % selger sjeldnere enn en gang i året. Man kan derfor være oppmerksom på at de fleste investorene i utvalget har et langsiktig perspektiv på investeringene sine. 

Etoro vil i følge en uttalelse til Kryptoguiden foreta kvartalsvise målinger, slik at utviklingen i privatinvestorers preferanser kan kartlegges, i det som på alle mulige måter er en ytterst interessant utvikling å følge. Om enn bare for å prakke litt ned på vår kjære nabo.

Siste artikler

Kanskje du også liker...