Kort forklart: Shitcoin

I serien Kort forklart tar redaksjonen for seg ulike emner og gir en kortfattet beskrivelse. I denne artikkelen tar vi en kikk på begrepet shitcoin. I artiklene vil vi bruke flere begreper som kan være ukjent for nybegynnere, vår guide Begreper og fraser innen krypto kan brukes for oppslagsverk.

Hva er en shitcoin?

Begrepet shitcoin brukes som regel for å betegne en altcoin med liten eller ingen verdi som digital valuta, og ikke har et definert bruksområde. Eksempler på altcoins som har blitt, eller ofte blir definert som shitcoin, kan være: Bitcoin Diamond, Tron, Bitcoin SV, DragonChain, Doge osv.

Selv om mange mener at en spesifikk token er en shitcoin, er det ikke dermed sagt at det faktisk er tilfellet. Det kan til og med være gode investeringsmuligheter i en shitcoin, da de kan være utsatt for ekstreme markedsvisninger og muligheter for profitt, men med tilhørende ekstremt stor risiko.

Før man investerer i en kryptovaluta er det lurt å gjøre seg kjent med denne, sette seg inn i prosjektet og potensialet dette har, for å være trygg på investeringen.

Hvordan gjenkjenne en shitcoin

Det er ikke alltid like lett å gjenkjenne en shitcoin eller om man bare er tidlig ute. Det finnes derimot enkelte røde flagg å være obs på. Under lister vi noen av dem.

Anonyme utviklere.

Utviklere pleier sjeldent å være helt anonyme i prosjekter fordi det gir mer gjennomsiktighet. Dersom utviklerne er helt anonyme, vil det også være vanskelig å kontrollere om de har vært involvert i tidligere prosjekter. Viser det seg at de stikker av med hele investeringen etter en ICO, kan det også være vanskelig å spore dem opp i ettertid for eventuell rettsforfølgelse.

Ingen håndfaste produkter

Kryptovaluta er generelt et resultat av et prosjekt, hvor det utstedes en ICO for å samle finansiering, og man som tidlig investor dermed får anledning til å få en bra pris for å investere i et prosjekt man har tro på. Dersom det ikke er et prosjekt som ligger bak, hvorfor er det da utstedt tokens?

Uendelig eller gigantisk mengde tokens

Når man lanserer en kryptovaluta, er det opp til utviklerne selv å bestemme hvor mange tokens som skal slippes og vil være tilgjengelig. Dersom man kan utvinne store mengder hvert år, og det er en utømmelig kilde til nye tokens, vil markedsverdien av en kryptovaluta måtte vokse med tilsvarende antall nye tokens multiplisert med pris, hvert år, for at verdien på token ikke skal gå ned. Da kan det lønne seg å spørre om det er realistisk at denne veksten vil være mulig å oppnå i markedet.

Manglende definert bruksområde

Dersom prosjektet ikke har et bruksområde, eller dette er dårlig definert, er det da lurt å spørre seg selv om prosjektet har noen verdi i det hele tatt. Hvorfor eksisterer prosjektet hvis man ikke vet hva man skal bruke det til?

Mangelfull roadmap

En roadmap er en måte for utviklere å planlegge både fremdrift, delmål, elementer og delprosjekter under utviklingen. De fleste vil ha dette roadmapet åpent og tilgjengelig for sine investorer slik at man kan følge med og se hvor langt utviklingen har kommet. Dersom det ikke foreligger et roadmap, eller dette er mangelfullt, kan dette være tegn på at prosjektet ikke er tilstrekkelig planlagt eller ettertenkt. Er roadmapet for optimistisk? Hvor realistisk er det da at prosjektet blir fullført?

Kopierer eksisterende prosjekter, eller mangler et unikt mål

Om prosjektet regelrett har kopiert et annet white paper, kan man med fordel spørre seg selv om hvorfor prosjektet skal ha livets rett. Hvorfor lage noe som er helt likt noe annet?

Som ved alt annet en investerer i, er det alltid lurt å gjøre grundig forarbeid. Husk å stille kritiske spørsmål. Lover prosjektet for mye, eventyrlig vekst eller gir deg veldig kort tidsfrist for å investere, er det som regel et tegn på at ting ikke er som det skal være. Da kan det være lurt å ta to steg tilbake og tenke seg nøye gjennom, før en hopper om bord.

Vi ønsker deg lykke til og husk, det er lov å spørre en venn om du er usikker. 2 hoder tenker som regel bedre enn 1.

Lurer du på hvordan du kan komme i gang med kryptovaluta? Sjekk ut vår guide her.

Siste artikler

Kanskje du også liker...