Kort forklart: NFT

I serien Kort forklart tar redaksjonen for seg ulike emner og gir en kortfattet beskrivelse. I denne artikkelen tar vi en kikk på NFT. I artiklene vil vi bruke flere begreper som kan være ukjent for nybegynnere, vår guide Begreper og fraser innen krypto kan brukes for oppslagsverk.

Hva er NFT?

NFT er en forkortelse som står for Non-fungible Token. For å forstå hva det betyr, må vi først forstå begrepet “fungible“. Ordet fungibility stammer fra Latin fungibillis, fra verbet fungī, som betyr å utføre. Det er ikke relatert til ordet fungus, eller sopp på norsk, en vanlig misoppfatning.

Innen økonomi blir begrepet “fungible” brukt om varer som er individuelt utskiftbare, hvor hver enkelt del av denne ikke kan skilles ad en annen tilsvarende. Eksempelvis kan man si at gull er “fungible”, fordi et gram gull omsmeltet er likt et annet. Innen krypto kan man si at (nesten) all kryptovaluta er fungible, fordi en del av en kryptovaluta som for eks. en Satoshi Bitcoin (100 milliondels Bitcoin), vil være lik en annen. Non-fungible betyr derimot at den er unik. Eksempler på non-fungible aktiva kan være originalversjoner av kunstverk, diamanter, håndlagde varer og andre unike objekter.

En Non-fungible Token betyr derfor at denne token er unik på blokk-kjeden og ikke kan blandes inn i andre NFT på samme blokk-kjede, men står som en egen notering og ikke kan dupliseres.

NFT blir ofte brukt for å stifte eierskap til digitale data, som for eks. kunstverk eller fotballkort, som en unik identifikator som lagres og handles over blokk-kjeden. Selv om en har en NFT til en slik aktiva, eier man ikke nødvendigvis kopiretten til originalen, ei heller betyr det at man får den originale datafilen. Det betyr heller ikke at det kun kan finnes en NFT til en digital aktiva, men kan sammenlignes som en form for unik digital autograf for objektet.

Innen industriell applikasjon kan man sammenligne NFT med serienumre og andre unike identifikatorer.

Hvordan anskaffe NFT

NFT opprettes på en blokk-kjede med støtte for dette, som eksempelvis Ethereum, Bitcoin Cash eller Flow. I dag finnes det flere plattformer med base i en av disse, hvor en kan laste opp en fil og skape en NFT av denne. De mest kjente NFT-plattformene er CENT, OpenSea, KnownOrigin og Rarible.

Hvem som helst kan i utgangspunktet opprette en NFT på et digitalt objekt og det har vært flere tilfeller hvor dette har skjedd uten eiers tillatelse. De fleste seriøse plattformene har derfor et system hvor en kan sikre eierskap til det man har kopirett for, selv om noen andre har opprettet NFTen.

Lurer du på hvordan du kan komme i gang med kryptovaluta? Sjekk ut vår guide her.

Siste artikler

Kanskje du også liker...