Kort forklart: Bitcoin

I serien Kort forklart tar redaksjonen for seg ulike emner og gir en kortfattet beskrivelse. I denne artikkelen tar vi en kikk på Bitcoin. I artiklene vil vi bruke flere begreper som kan være ukjent for nybegynnere, vår guide Begreper og fraser innen krypto kan brukes for oppslagsverk.

Hva er Bitcoin?

Bitcoin, kjennegjort gjennom tickeren BTC, ble lansert i 2009 under pseudonymet Satoshi Nakamoto, hvis identitet fremdeles er ukjent, som også står bak Bitcoins white paper. Selv om det tidligere er eksperimentert med digitale valuta, er Bitcoin den første desentraliserte kryptovalutaen og har lagt grunnlaget for en verdensomspennende økonomisk revolusjon ulikt noe verden tidligere har sett maken til.

Kryptovaluta slik som Bitcoin baserer seg på blockchain, en teknologi som lagrer alle transaksjoner permanent og gjør dem irreversible. Dette oppnås ved at alle transaksjoner lagres i en block, hvor hver block inneholder en kryptografisk hash av den forrige blokken, og dersom man skal endre noe retroaktivt må man derfor også endre alle påfølgende blokker. Blokken utvinnes, dvs. hashes og når den er ferdig er blokkjeden klar for neste transaksjoner. Det gjør kryptovaluta motstandsdyktig mot manipulasjon, så lenge nettverket forblir desentralisert og en part ikke får overtall i nettverket.

En svakhet med Bitcoin er hvor ressurskrevende det har blitt å drive nettverket og påfølgende høye transaksjonskostnader på grunn av begrensinger i antall transaksjoner per blokk. Det er fordi en blokk kun kan inneholde 1 MB med informasjon og tar ca. 10 minutter å utvinne, mens en transaksjon tar omtrent 250 byte, noe som gir omtrent 4000 transaksjoner per blokk. Desto flere transaksjoner som vil gjennom systemet, stiger prisen på overførsler basert på tilbud og etterspørsel. I dag bruker Bitcoin mining store mengder energi, noe det ofte blir kritisert for. Svakhetene har ført til at konkurrerende teknologier har oppstått, hvor den fremste er Ethereum – hvor det også er støtte for smart contracts – noe det ikke finnes full støtte for i Bitcoin. Derfor blir Bitcoin kritisert for å være lite fleksibelt, med begrenset bruksområde og for å være energikrevende.

I dag bruker flere privatpersoner og selskaper Bitcoin som en store of value, som et slags digitalt gull, i tillegg til at det er et hyppig investeringsobjekt. Bitcoin er lite egnet som betalingsmiddel for mindre beløp grunnet begrensingene ved transaksjoner, men er samtidig veldig egnet for større betalinger mellom parter ettersom overførselen kun tar noen minutter og prisen er lik uansett hvor stort antall BTC man legger inn i en transaksjon. Det finnes andrelagsløsninger, slik som Lightning Network, som overkommer denne problemstillingen ved å kjøre et separat transaksjonsnettverk på Bitcoin-nettverket.

Hvordan anskaffe Bitcoin?

BTC er blant få kryptovaluta som så og si alle børser verden over lister, og er etablert som en valutastandard som brukes i handel med altcoins. I Norge er BTC listet på samtlige OTC og børser.

Bitcoin mining

Bitcoin opprettholdes via Proof of Work (PoW). Det vil si at man blir belønnet for å utvinne en blokk og bekrefte en transaksjon. Den første blokken, den såkalte genesisblokken, ble minet av Satoshi hvorpå 50 BTC ble utvinnet.

Bitcoin har et maksimalt antall utvinnbare coins på 21 millioner BTC, og det er i dag utvinnet ca. 18,5 millioner totalt. Etter hvert som flere Bitcoin blir utvinnet (omtrent hver 210 000 blokk), reduseres belønningen for en blokk i en såkalt halving, som vil si at belønningen per blokk halveres. Siste halvering fant sted den 11. mai 2020 og neste finner sted i 2024. Per i dag er belønningen på en blokk på 6,25 BTC.

Bitcoin mining er i dag en gigantisk industri, som bruker enorme mengder energi. Konkurransen for å mine en blokk gjør det i praksis umulig for en enkelt person å mine selv, selv om man har en egen ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), et datamaskin som er utviklet med formål om å mine. Man kan derimot bli med i et mining pool for å ha mulighet for å konkurrere ved å dele regnekraft, og belønningen man får for å utvinne en blokk.

Tiden for å utvinne en BTC blokk er gjennomsnittlig ca. 10 minutt, automatisk regulert av kildekoden til Bitcoin. Den passer på at den totale regnekraften i nettverket, kjent som hash rate, ikke avviker for mye og justerer vanskeligheten for å utvinne en ny blokk automatisk, slik at den alltid er på rundt 10 minutter.

Lurer du på hvordan du kan komme i gang med kryptovaluta? Sjekk ut vår guide her.

Siste artikler

Kanskje du også liker...