Hvor risikabelt er det å investere i Bitcoin akkurat nå?

I serien Kryptogjesten slipper Kryptoguiden til gjesteforfattere. Artikkelen under er skrevet av Oskar Solberg fra solberginvest.com – se gjerne hans analyser på https://solberginvest.com/bitcoin-models/

Vi opplever for tiden litt trøbbel med publiseringsverktøyet WordPress. Dersom ikke alle bilder har lastet inn, må du scrolle helt ned og så trykke “refresh” for å få lastet inn alle bilder. [/red]


Etter at Bitcoin har steget flere hundre prosent det siste året er det lett å tenke at Bitcoin er “overkjøpt”. 

Men det er den faktisk ikke, etter min mening.

Det er mye mer å hente, og langt igjen til toppen. Jeg tror at Bitcoin vil nå mist $100 000, kanskje opp i mot $200 000.

Men hvor risikabelt er det å investere/holde Bitcoin akkurat nå?

Hva er sjangsen for at dette er toppen av denne syklusen?

Hva er sjangsen for at vi opplever et krypto-kræsj snart?

Hadde det ikke vært greit om man faktisk kunne fastslå en spesifikk risiko på Bitcoin prisen til en hver tid, og få svar på disse spørsmålene?

Nettopp det skal du få i dag. Et svar på hvor risikabelt det er å investere/holde Bitcoin, hvor sannsynlig det er for at dette er toppen, og hvor sannsynlig det er for at vi får et krypto kræsj i nær fremtiden.

Bitcoins “virkelige verdi”:

Jeg har modellert Bitcoins “virkelige verdi”, det vil si hva Bitcoin bør være priset.

Som du snart skal se, er denne modellen veldig nyttig.

Modellen for Bitcoins virkelige verdi er basert på noe som kalles “stock to flow”. 

Stock to flow er et tall som forteller oss hvor lang tid det vil ta å doble tilbudet (supply) av noe. 

For eksempel har gull en stock to flow på 78 per nå. Det betyr at det vil ta 78 år for gullgruvene å doble hvor mye gull som sirkulerer. 

Stock to flow er ofte sett på som en måte å måle hvor knapp en ressurs er, og hvor motstandsdyktig den er i forhold til markedssvingninger. 

Jeg har samlet inn litt informasjon i en tabell nedenfor. Her ser du en rekke investeringsobjekter, deres stock to flow, og markedsverdi:

Nedenfor ser du en annen måte å fremstille dette på, som viser korrelasjonen mellom stock to flow og markedsverdi på en veldig fin måte:

Legg merke til at diagrammet på venstre siden er på en lineær skala, det vil si at y aksen øker “jevnt og trutt”. Y aksen i Diagrammet på høyresiden derimot, øker eksponentielt. 

Disse to diagrammene indikerer at en lineær økning i stock to flow leder til en eksponentiell økning i markedsverdi.

Jeg brukte så den samme informasjonen som over, plottet denne og fant den eksponensielle trendlinjen:

Linjen som går gjennom/mellom alle datapunktene over er trendlinjen. Denne er uttrykt ved funksjonen 6799,9e^(0,00952x).

Vanligvis i en funksjon er x variabelen “tid”, altså at y er en funksjon av tid.

Uttrykket vi fant over, er en funksjon av stock to flow.

Da har vi en generell formel:

Markedsverdi = 6799,9e^(0,00952*stock to flow)

Denne funksjonen kan brukes generelt for investeringsobjekter i klassen commodities, blant annet edle metaller og Bitcoin.

Jeg jobbet videre med denne funksjonen, og tilpasset den prisen til Bitcoin, i stedet for markedsverdien. Jeg byttet også x variabelen tilbake til “tid”, fra stock to flow. 

Dette funker fordi Bitcoin sin stock to flow selv er en funksjon av tid, etter som den dobles hvert fjerde år.

Etter litt jobbing kom jeg frem til et fornuftig resultat. Under ser du modellen, som viser Bitcoin sin “virkelige verdi” som en grønn stiplet linje:

Alt mellom den røde og den hvite linja regnes som Bitcoin sin virkelige verdi. Over den røde linja er Bitcoin “dyr”, og under den hvite linja er Bitcoin “billig”.

Denne modeller er svært praktisk, og lett å bruke. Du sjekker bare hvor prisen er i forhold til linjene, og investerer i tråd med dette. 

Er Bitcoin dyr? Selg.

Er Bitcoin billig? Kjøp. 

Er Bitcoin ved sin virkelige verdi? Hold.

Man kan også se på hvor dyr/billig Bitcoin er med denne modellen, ved å se på forholdet mellom den faktiske prisen og den virkelige verdien. Altså hvor langt unna prisen er sin virkelige verdi.

Vi ser at vi ligger rundt Bitcoin virkelige verdi per nå, noe som indikerer at vi ikke har nådd toppen enda. Hver syklus i fortiden har Bitcoin toppet ut langt over den røde linja, og det vil vi sannsynligvis gjøre denne gangen også.

Hvor risikabelt er det å investere i Bitcoin akkurat nå?

Ved hjelp at modellen over har jeg lagd enda en modell som viser den løpende risikoen av å kjøpe/holde Bitcoin.

Den viser risikoen ved å holde Bitcoin til en hver tid på, en skala fra 0 – 10 (y-aksen), og er basert på modellen over. Den er også fargekodet, for å fremheve risikonivået:

Hvert punkt er en closing prisen til Bitcoin på ukesnivå. Det vil si at hver mandag legger jeg til et nytt punkt. Høyden på dette punktet, altså hvor høyt i forhold til y-aksen, forteller oss risikoen ved denne Bitcoin prisen.

Her kan vi se at toppen av bull runnet i 2013, og i 2017, nådde en risiko over 9. 

Akkurat nå ligger risikoen på 5,5. 

Det vil si at risikoen ved å investere i Bitcoin, i forhold til hva man kan forvente i form av avkastning, fortsatt er gunstig, men ikke like god som den var for noen måneder siden.

Denne modellen er svært praktisk, og kan blant annet brukes til å dynamisk dollar cost average (Dynamisk DCA) seg inn/ut av markedet. 

Det vil si å investere litt hver uke/måned, og justere beløpet etter risikonivået ved investeringstidspunktet.

For eksempel:

Til nå har Ola Nordmann investert 1000 kroner hver søndag. Dette har funket tålig greit, og han har en fornuftig “gjennomsnittlig kostpris”.

Han har bestemt seg for å prøve ut “dynamisk DCA, og begynner derfor å øke investerings summen når risikonivået er lavere.

Han setter opp følgende tabell:

RisikonivåInvesteringssum
12500
21750
31250
4650
5325
60
7-500
8-2500
9-5000

(minusbeløp betyr å selge)

Denne måten å investere vil føre til en lavere gjennomsnittlig kjøpspris, ettersom han investerer tyngre på de lavere risikonivåene. Han har også en plan for å selge seg gradvis ut når risikoen er høy. 

Tallene over er bare eksempler, og må justeres etter dine mål, og din kapasitet. Poenget er at ved hjelp av risikomodellen er det veldig enkelt å sette opp en plan på hvordan man kan dynamisk DCA inn og ut av markedet.

Konklusjon/Oppsummering:

  • Vi har en modell som viser Bitcoin sin virkelige verdi til en hver tid, som tyder på at vi har mye mer å gi, og at det er langt til toppen av denne syklusen.
  • Vi har også en modell som viser risikoen ved å holde/investere i Bitcoin til en hver tid. Denne kan blant annet brukes til å dynamisk DCA inn eller ut av markedet. 

Vil du motta oppdaterte versjoner av denne modellen? Klikk her for å lære mer

Oskar Solberg er en av våre gjesteforfattere på Kryptoguiden.no
https://solberginvest.com/

Siste artikler

Kanskje du også liker...