FN om kryptovaluta: En viktig driver innen bærekraftig utvikling og anti-korrupsjon

I en nyhetsartikkel fra de Forente Nasjoner, har FN-eksperter blant annet presentert sitt syn på kryptovaluta og dens bidrag i utviklingsland og kriseområder, samt i kampen mot klimaendringene.

Det er en kjensgjerning at Bitcoin er energikrevende per transaksjon, selv om Kryptoguiden mener at grunnlaget for beregningene er høyst kontroversielle og at andrelagsløsninger som Lightning kan løse mye av problemstillingen. Til tross for denne kritikken, slår FNs eksperter fast at kryptovaluta som Bitcoin er en viktig driver innen bærekraftig utvikling på grunn av dens transparens. World Food Programme, verdensorganisasjonens største humanitære FN-bidrag, slår gjennom et pilotprogram i Pakistan fast at blokk-kjedeteknologi hjelper å sikre at midlene havner der de skal.

Dermed ser selv FN potensialet i teknologien, hvor alt fra flyktninger og sårbare grupper kan dra nytte av den bankløse finanstjenesten, hvor dens desentraliserte, åpne og transparente natur, er et viktig bidrag i å bringe finansiell kontroll tilbake til enkeltmennesket og bort fra korrupsjonen og grådighetens lange klør.

Selv i kampen mot klimaendringer, påpeker artikkelen, at blokk-kjede kan være et virkemiddel for alt fra emisjonssertifikathandel til åpne og umanipulerbare miljødataverktøy, noe blant annet Norsk Hydro alt har utforsket.

Kryptovaluta og blokk-kjedeteknologi er enda tidlig i sin barndom, og potensialet er langt fra ferdig utforsket av verken markedskreftene eller kreativitetens endeløse evolusjon. Påstanden om at vi enda er tidlig i masseadapsjonsfasen virker dog forsterket, og veien videre desto mer spennende. Når selv FN innser at kryptovaluta og blokk-kjede er fremtiden.

Følg meg gjerne på Twitter! @KryptoKonrad

Siste artikler

Kanskje du også liker...