Finanstilsynet tidobler gebyr for kryptoselskaper

Finanstilsynet øker dramatisk registrerings- og tilsynsgebyrer for kryptoaktører i Norge.

Selskaper som tilbyr veksling og oppbevaring av virtuell valuta i Norge må være registrert hos Finanstilsynet med hjemmel i hvitvaskingsforskriften.

Finanstilsynet styrer hvordan kostnadene skal fordeles. I 2019 ble registreringsgebyret satt til Kr 5000 og et årlig tilsynsgebyr på Kr 10 000. Fasiten etter 2020 viser at utgiftene til tilsynet er på Kr 94 333 pr foretak. Finanstilsynet har derfor sendt ut forslag på høring hvor det nye gebyret er satt til Kr 100 000 årlig.

I dag finnes det 10 foretak som vil bli påvirket av denne regelendringen.

BALDER SOLUTIONS AS
BITCOINS NORGE AS
BITGATE SERVICES AS
BITNORD AS
BITRUPTION AS
KAUPANG KRYPTO AS
KRYPTONITE U. ALI
MIRAI TECHNOLOGIES AS
NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
SUNDE BITMYNTHANDEL

Vi har tidligere skrevet mye om Miraiex, NBX og Bitmynt (Sunde Bitmynthandel). Disse er såpass store at de bør klare gebyret uten problemer. Av de de mindre aktørene er det spennende å se om de legger inn årene eller klarer å skaffe økonomi til å håndtere det nye gebyret.

En rask titt på regnskapene viser at flere av selskapene fort kan slite med gebyret, dersom de ikke har klart å øke omsettingen inneværende år. Disse aktørene peker seg spesielt ut:

Balder Solutions AS – 921711425 – Vinterbro – Se Regnskap, Roller og mer (proff.no)

Bitgate Services AS – 922385734 – Oslo – Se Regnskap, Roller og mer (proff.no)

Bitnord AS – 921244487 – Nesodden – Se Regnskap, Roller og mer (proff.no)

Bitruption AS – 920674461 – Oslo – Se Regnskap, Roller og mer (proff.no)

Året i året kan derfor bli et “make it or break it” år, for flere OTC og børser i Norge.

Siste artikler

Kanskje du også liker...