Ethereum til 17 000 Dollar?

I serien Kryptogjesten slipper Kryptoguiden til gjesteforfattere. Artikkelen under er skrevet av Oskar Solberg fra solberginvest.com


Vi opplever for tiden litt trøbbel med publiseringsverktøyet WordPress. Dersom ikke alle bilder har lastet inn, må du scrolle helt ned og så trykke “refresh” for å få lastet inn alle bilder. [/red]

Hvor høyt kan Ethereum gå?

Nå som Tesla har kjøpt Bitcoin, og Michael Saylor har spredd budskapet til over tusen bedrifter/institusjoner på sitt to-dagers Bitcoin seminar er det vanskelig å finne predikasjoner under $200 000.

Det virker rimelig å anta at prisen vil nå slike høyder, spesielt med tanke på tre ting:

  • Sentralbankene printer ufattelige mengder med penger, som devaluerer FIAT fortere enn noen gang tidligere.
  • Vi er i starten av et paradigme-skifte for institusjonelle investorer, som kan føre til en enorm vekst i behov på kort tid
  • Bitcoin har overgått alle forventinger i alle tidligere sykluser.

Hvis man antar at Bitcoin faktisk vil nå $200 000, kan man stille seg følgende spørsmål:

Hvor høyt kan Ethereum gå, hvis Bitcoin faktisk bikker $200 000?

Nettopp dette skal vi svare på i denne artikkelen. Hvilken pris det er rimelig å forvente at Ethereum klatrer til, gitt at Bitcoin går helt opp til $200 000.

For å kunne konkludere med noe som helst, må vi gjennom litt historisk data, og modeller. Målet vårt er å bruke flere metoder som tyder på omtrent samme svar. Dette bygger styrke for den eventuelle predikasjonen.

Vi skal se på følgende:

  • Historisk Ethereum dominans (markedsandel)
  • Hvor stort det totale krypto markedet vil bli
  • Ethereum / Bitcoin prisen

Størrelsen på Kryptomarkedet:

Når vi skal predikere en fremtidig pris for Ethereum, er den beste fremgangsmåten å predikere fremtidig markedsandel, og hvor stort markedet vil bli. Det vil si; hvor stor kaka blir, og hvor stort kakestykke Ethereum tar.

For å predikere verdien på hele kryptomarkedet kan vi se på to ting: Markedsverdi og markedsandel.

Bitcoins Markedsverdi:

Hvis vi antar at Bitcoin når $200 000, kan vi regne ut markedsverdien (market cap) til Bitcoin ved å gange prisen med antall coins. Dette vil da bli:

$200 000 * 18 700 000 = 3 740 000 000 000 (3,74 Trillioner Dollar).

Det vil si at Bitcoin vil ha en market cap på 3,74 trillioner dollar når prisen når $200 000.

En mulig representasjon av dette kan være bildet under. Den gule linja er ikke ment for å bli tatt bokstavelig, men for å fremheve trenden, og hvor vi ender opp til slutt.

Markedsverdien til hele kryptovaluta markedet ser du på høyere aksen, mens dato finner du på nedre horisontal-aksen. Legg også merke til at aksene er stilt inn logaritmisk, det vil si at de øker eksponentielt – ikke lineært.

Bitcoins Markedsandel:

Okey, det vi må gjøre nå er å se på Bitcoin dominansen, altså markedsandelen til Bitcoin målt i prosent.

Om vi kan predikere, eller anta, en prosent for denne faktoren, kan vi regne ut verdien av det totale kryptomarkedet.

Ser vi på toppen vi hadde i 2017 var Bitcoin dominansen helt nede i 35%. Eksakt dato den bunnet ut var 13.01.2017. Nedenfor ser du grafen til Bitcoin dominansen, altså hvordan størrelsen på kakestykket til Bitcoin endrer seg over tid:

Vi ser at i slutten av 2017 begynte kakestykke til Bitcoin å minke veldig raskt. Dette var fordi folk begynte å spekulere i større grad, og puttet kapitalen sin i altcoins som Ethereum og Dogecoin.

Dette førte da til at altcoins vokste mye fortere enn Bitcoin, som gav den en større del av kaka (og derfor minsket Bitcoin sitt stykke).

Det er selvfølgelig mulig å anta at dominansen vil synke like lavt på neste topp, men vi velger å tar en litt mer konservativ angrepsvinkel, for å være på den sikre siden.

Det ser også ut til at “taket” for Bitcoin dominansen, altså max-størrelsen på kakestykket til Bitcoin har minket en del.

På bildet under har jeg lagt inn enda en rød linje, som virker å være taket til Bitcoin dominansen. Ser vi på det rent tekniske kan vi anta at dette er en konservativ, realistisk mulighet med en Bitcoin dominans på rundt 50%:

(Den gule kurven er kun en mulig fremtid, ikke ment til bli tatt bokstavelig. Den er nedover-trenden som skal understrekes.)

Okey, da har vi det vi trenger for å predikere hvor stort krypto markedet kan bli gitt en Bitcoin pris på $200 000:

Hvis Bitcoin tar halve kaka, og markedsverdien ligger på 3,74 trillioner dollar, må hele kaka være verdt dobbelt så mye, altså 7,48 trillioner, som vi runder opp til 7,5 for enkelhetsskyld.

Altså har vi kommet frem til at hvis Bitcoin topper ut på $200 000 dollar, vil hele markedets verdi, gitt en Bitcoin dominans på 50%, være på 7,5 Trillioner Dollar.

Nå gjenstår det bare å finne ut hvor stort stykke Ethereum vil ha. Først da kan vi regne ut prisen per ETH.

Ethereum dominans:

Fremgangsmåten er den samme som når vi fant Bitcoin dominansen. Vi ser på historisk data, og prøver å se hva dette forteller oss om fremtiden.

Dagen Bitcoin dominansen bunnet helt, altså 13. januar, gikk Ethereum dominansen opp til 21%. Den fortsatte helt opp til 26%, men dette var etter at markedet hadde falt en del, og tas derfor ikke hensyn til i denne analysen.

Den røde linjen du ser på grafen nedenfor er der hvor Ethereum dominansen var, da Bitcoin dominansen bunnet ut 13.01.2018:

Om denne kanalen holder, det vil si om vi holder oss innenfor de to diagonale, gule linjene, vil Ethereum dominansen ende opp mellom 19,5% og 28% i slutten av 2021.

Da kan vi endelig regne ut hva markedsverdien, og dermed prisen, blir for Ethereum:

Gitt en total markedsverdi for hele krypto markedet på 7,48 trillioner dollar, og en markedsandel for Ethereum mellom 19,5 og 28 prosent, vil markedsverdien til Ethereum da ende opp et sted i mellom disse to verdiene:

7,48 trillioner * 0,195 = 1,458 trillioner (ved 19,5% markedsandel)

7,48 * 0,28 = 2,094 trillioner (ved 28% markedsandel).

Markedsverdien til Ethereum vil altså ligge mellom 1,458 og 2,094 trillioner dollar.

Prisen per ETH finner vi da ved å dele markedsverdien på antall ETH i sirkulasjon:

Prisen per ETH vil da ende opp et sted i mellom disse to verdiene:

1,458 trillioner USD / 118 000 000 ETH = 12 355 USD/ETH

2,094 trillioner USD / 118 000 000 ETH = 17 745 USD/ETH

Altså vil prisen per ETH ligge mellom $12 355 og $17 745.

Er dette realistisk?

Om du kaster ut påstanden “Ethereum vil nå en pris mellom 12,3 og 17,7 tusen dollar i løpet av året” til en kollega, hadde han sannsynligvis ristet på hodet og ledd. Det høres jo helt vanvittig ut, men er dette for godt til å være sant?

Vel, det eneste som kan ødelegge for oss er om en eller flere av antakelsene/premissene viser seg å være feil.

Konklusjonen om at Eth vil nå denne prisen følger logisk av premissene, og derfor være sann, gitt at premissene/antakelsene er sanne. Dette er selve definisjonen av et “logisk gyldig deduktivt argument”, som er det vi fører i denne analysen.

La os se på premissene våre, og sjekke om de faktisk holder vann:

Våre antakelser/premisser:

  • Bitcoin vil nå $200 000.

Dette virker realistisk med tanke på at penge-printeren har gått amok, institusjonelle investorer er på vei inn, og tidligere avkastning viser at Bitcoin vanligvis bryter alle forventninger.

  • Bitcoin dominansen vil bunne ut på 50%

Dette virker mer enn konservativt. Husk, den bunnet ut rundt 35% på forrige topp.

  • Ethereum vil nå en dominans mellom 19,5 og 28 prosent.

Dette virker også konservativt, med tanke på at den toppet på 21% forrige gang. Om vi skal tro at det finnes ett snev av fornuft i markedet, virker antakelsen vår konservativ fordi: Teknologien har blitt bedre, og kommer til å forbedres drastisk (ETH 2.0), i tillegg til at DeFi tar av, og institusjoner har fått ett øye for Ethereum.

Jeg vil derfor tørre å påstå at en Ethereum pris mellom 13 og 18 tusen dollar er høyst realistisk, gitt de konservative antakelsene/premissene i argumentet vårt.

En annen måte å predikere prisen til Ethereum på er å se på ETH/BTC historikken:

Ethereum / Bitcoin prisen

ETH/BTC forteller oss hvor mange Bitcoin vi kan kjøpe per Ethereum. For eksempel, om ETH/BTC ligger på 0,1 kan vi kjøpe 0,1 BTC per ETH vi har.

ETH/BTC grafen viser oss med andre ord Ethereum prisen i Bitcoin, og ikke i USD, som vi har sett på tidligere.

Under ser du ETH/BTC grafen fra sommeren 2015 frem til nå. Jeg har pekt ut med rød linje hvor prisen var rundt 13.01.2018, altså dagen hvor Bitcoin dominansen bunnet ut.

Som du ser lå prisen omtrent på 0,1. Det vil si at 1 Ethereum var verdt 0,1 Bitcoin, og at en Bitcoin derfor var verdt 10 Ethereum.

Om vi ser, rent teknisk på denne grafen kan vi se noe liknende på det vi så på grafen til Ethereum dominansen, en stigende kanal som prisen beveger seg inni:

Denne kanalen tar oss mot en verdi mellom 0,523 og 0,805. Det vil si at vi kan få 0,523 og 0,805 Bitcoin per Ethereum vi har.

Spørsmålet da er, hvor mange dollar tilsier dette? Vel, det kan vi lett regne ut:

Vi har antatt en Bitcoin pris på $200 000. Da må vi bare finne ut hvor mye 0,0523 og 0,0805 Bitcoin er verdt.

Da har vi at prisen på Ethereum vil bli mellom:

$200 000 * 0,0523 = $10 460

$200 000 * 0,0805 = $16 100

Altså har vi at Ethereum vil nå en pris mellom $10 400 og $16 100.

Konklusjon

Vi har altså to metoder som har gitt oss et prisområde. Den ene gav oss omtrent $13,5k til $18k, mens den andre gav oss $10,5k til $16k.

Disse prisområdene skiller et par tusen dollar, men er omtrentlig like. Det vi nå kan gjøre er å sette opp forskjellige predikasjoner etter hvor optimistiske vi er.

En pessimistisk, eller konservativ predikasjon vil da være gjennomsnittet av de to nedre grensene til prisområdene:

($13 100 + $10 400) / 2 = $11 750.

En optimistisk predikasjon vil da være gjennomsnittet av de øvre grensene til prisområdene:

($17 745 + $16 100) / 2 = $16 922, som vi runder opp til $17 000.

Da har vi vårt endelige prisområde, og konklusjon til analysen:

Gitt at Bitcoin når $200 000, vil Ethereum nå en pris mellom $11 750 og $17 000.

BONUS:

Noe som gjør denne måten å predikere Ethereums pris på veldig praktisk er at den er enkel å justere dersom man justerer Bitcoin predikasjonen.

De mer konservative blant oss har kanskje heller en Bitcoin predikasjon på $100 000, og ikke $200 000 som vi har jobbet med i denne analysen. Da er det ikke verre enn å ta forholdet mellom $200 000 og din predikasjon, og gange det med Ethereum-predikasjonen i denne analysen:

Gitt en predikasjon på $100 000 per Bitcoin blir da Ethereum prisen halvparten (fordi forholdet mellom $100 000 og $200 000 er lik en halv) av det vi kom frem til over, altså mellom $5 875 og $8 500.

Gitt en predikasjon på $400 000 per Bitcoin blir Ethereum prisen det dobbelte av det vi kom frem til, altså mellom $23 500 og $34 000.

Slik kan du sitte å leke litt med tallene, og komme frem til en Ethereum pris basert på en hvilken som helst Bitcoin predikasjon.

Oskar Solberg er en av våre gjesteforfattere på Kryptoguiden.no
https://solberginvest.com/

Siste artikler

Kanskje du også liker...