Begreper og fraser innen krypto

Syns du det er vanskelig å forstå alle begrepene og frasene som benyttes innen krypto?

Denne guiden er laget for deg som sliter litt med å forstå begrep som Altcoin, HODL og Mooning.

Under legger vi til ulike ord, begrep og fraser du kan komme over når du leser om krypto og en liten forklaring over hva det er og hva det betyr. Listen er ufullstendig og vil oppdateres med nye begreper.

Address

Innen krypto er en address destinasjonen hvor en bruker sender og mottar digital valuta. Det er på en måte sammenlignbart med en bankkonto. Disse adressene består vanligvis av en lang rekke bokstaver og tall.

Altcoin

En Altcoin er alle andre kryptovaluta enn Bitcoin. Det finnes flere tusen altcoins i skrivende stund. En annen måte å beskrive begrepet “altcoin” på er en alternative protocol asset, som betyr at den følger en protokoll (regelsett) som er forskjellig fra Bitcoin.

Arbitrage

Innen krypto referer arbitrage til det å ta nytte av prisdifferansen mellom to kryptobørser. Dersom Bitcoin for eksempel selges for $ 40,150 på en børs og $ 40,350 på en annen, Kan en kjøpe valutaen på en børs og selge den på en annen for en liten gevinst.

ATH

ATH er en forkortelse for all-time high. Dette begrepet kan være veldig nyttig å vite når man handler over flere børser. Ettersom krypto er så volatilt, kan ATH være nyttig å ha i bakhodet når man handler. En kryptovaluta kan nå flere høyder lokalt før den når en all-time high.

Bear/Bearish

Bears er et begrep som brukes om kryptoinvestorer som tror at en kryptovaluta vil synke i verdi. Da kaller man gjerne innstillingen deres for bearish. I mange situasjoner vil kryptotradere utnytte forventningen om denne instillingen ved å ta en short position, som betyr at de satser på et verdifall.

Blocks

Mange digitale valuta benytter seg av blokker, som inneholder informasjon om alle transaksjoner som er bekreftet og kombinert sammen i blokken.

Blockchain

En Blockchain er et system for å lagre transaksjonshistorikk, som igjen består av flere Blocks. Disse blokkene inneholder verifisert informasjon om transaksjonene. Blockchain ble utviklet for å ikke bare desentralisere, men også gjøre det uforanderlig, som igjen betyr at informasjonen ikke kan endres etter den er verifisert.

Bull/Bullish

Når investorer tror at en krypto vil stige i verdi er de en Bull. Når en investor er optimistiske ovenfor utsiktene til en krypto er mentaliteten deres Bullish.

Consensus

Nettverket for digital valuta oppnår consensus når nettverkets noder samtykker om at en transaksjon er gjennomført. Dette samtykket er kritisk for at alle nettverkets deltakere (nodes) har samme informasjon. Consensus hindrer double spending og angrep.

Coin burn

En coin burn er en permanent fjerning av tokens fra sirkulasjon, som reduserer antallet tilgjengelige tokens. Det er umulig å gjenopprette tokens som har gjennomgått en coin burn.

Cryptocurrency

En cryptocurrency, kryptovaluta på norsk, er simpelthen valuta som bruker kryptografi i sin oppbygging. Bitcoin for eksempel, bruker kryptografi for å verifisere transaksjoner.

Cryptography

Kryptografi er prosessen for å kode og dekode informasjon slik at utenforstående ikke forstår informasjonen som sendes.

DDoS Attack

Et distributed denial of service (DDoS) angrep finner sted når flere parter jobber sammen for å overvelde et system, ved å oversvømme enten ved forespørsler om informasjon eller med skadelig data. Formålet er å gjøre offeret ute av stand til å yte tjenesten den er satt til ved å overvelde den med oppgaver.

Distributed Ledger

En distributed ledger, er et system for å lagre transaksjonshistorikk. Blockchain for eksempel, er et system utviklet for å distribuere transaksjonshistorikk.

Double Spending

Double spending er en potensiell feil i digitale valuta, hvor en token kan benyttes flere ganger. Krypto er motstandsdyktige mot dette fordi all informasjon må verifiseres av nettverket i sin helhet gjennom consensus.

Escrow

Escrow er en tredjepart som holder finansielle ressurser på vegne av andre. En tredjepart vil holde midler i escrow når partene i en utveksling ikke stoler på hverandre.

ETP

Exchange Traded Products, Børshandlede produkter (ETP), er typer verdipapirer som sporer underliggende verdipapirer, en indeks eller andre finansielle instrumenter. ETP handles på børser slik som aksjer, noe som betyr at prisene kan svinge fra dag til dag. Prisene på ETP-er kommer imidlertid fra de underliggende investeringene de sporer.

Exchanges

Exchanges er markedsplassene hvor investorer og kryptohandlere kan utveksle kryptovaluta. Dersom en ønsker å kjøpe kryptovaluta er en exchange den raskeste og tryggeste plassen å gjøre dette. Du kan lese mer om hvordan du kan komme i gang med kryptovaluta i vår guide her!

Fiat Currencies

Fiat currencies er valuta som har verdi fordi de er myntet av en sentralbank. Fiat betyr ved dekret, og disse valutane har verdi fordi en sentral myndighet har ved dekret utstøtt at de har en monetær verdi. Eksempler på Fiat valuta er Norske Kroner, Euro og Amerikanske Dollar.

FOMO

Begrepet FOMO betyr “fear of missing out.” Dette kan oppstå når en investor starter å kjøpe en valuta basert på forventningen om at den vil stige i verdi. Markedene kan fort oversvømme av deltakere som flokker til når en krypto skyter i været.

Fork

Fork er en endring i en kryptovalutas regler eller protokoller. Utviklere oppdaterer kryptoens protokoller av og til. Denne forken kan enten være en hard fork eller en soft fork. En Hard fork er en endring i protokollen som fører til at den gamle protokollen er inkompatibel med den nye kjeden.

FUD

Fear, uncertainty and doubt, eller FUD i forkortelse. Tanken bak dette begrepet er at deltakere i kryptohandel kan bruke villedende eller misvisende informasjon for å manipulere markedet negativt, gjerne for å dra nytte av en short posisjon eller for å kjøpe seg inn for en lavere pris.

Hard Fork

En hard fork er en type fork som fører til en permanent endring i en kryptovalutas protokoll eller regler. Når en fork finner sted resulterer det i en helt ny blockchain som ikke vil kunne motta nye blokker som er utvinnet med det gamle regelsettet.

HODL

Innen krypto er begrepet HODL, som står for “hold on for dear life”, velkjent. Akronymet kom opprinnelig fra en feilstaving av ordet “hold”. Krypto kan være veldig volatilt, så når en ser store svingninger i prisene vil enkelte si at man simpelthen bare må “HODL” og vente på bedre tider.

Initial Coin Offering

En initial Coin Offering (ICO) er når en organisasjon tilbyr sine første tokens til offentligheten i et grep for å sikre midler. Selskaper kan gjennomføre flere slike tilbud for å sikre finansiering for sine prosjekter.

KYC

KYC står for “know your customer.” Flere jurisdiksjoner har forskrifter for KYC, som også har påvirket oppstarts ICO’er, hvor forskriftene påbyr selskapene å verifisere identiteten til investorene.

Long/Long Position

Going long, også kjent som å ta en long position, betyr at man satser på at en aktivum (eiendel) vil stige i verdi over tid.

Market Cap

Market cap er en forkortelse for market capitalisation, som er et begrep for total markedsverdi. Market cap for Bitcoin for eksempel, er antall BTC utvinnet multiplisert med valutaens verdi. Begrepet kan også brukes for en gruppe digitale valuta.

Mining

Mining, eller utvinning på norsk, er prosessen for å lage nye enheter av en kryptovaluta. Innen Bitcoin sitt nettverk for eksempel, utgis nye Bitcoins når en block er ferdig utvinnet. I det tilfellet involverer utvinningen å bekrefte alle transaksjoner og kombinere dem i en block.

Denne prosessen krever at man har satt opp utstyr for utvinning, og mye elektrisitet for å beregne blokkene. De som deltar blir belønnet med tokens. Vi vil lage en egen guide på dette som vi vil lenke til her.

Mining Incentive

Mining incentive er belønningen som gis for å bekrefte en transaksjon og å legge de til i en block. Verifisering av transaksjoner i Bitcoin-nettverket for eksempel, krever at man setter opp utstyr for dette og mye elektrisitet. Derfor blir man belønnet med et mining incentive. Vi vil lage en egen guide på dette som vi vil lenke til her.

I starten var Bitcoin’s mining incentive 50 BTC, men denne blir stadig mindre ettersom blokker utvinnes. Det er vanlig å gå sammen i Mining Pools.

Mining Pool

Mining Pool består av flere kryptominere som har gått sammen for å mine en block. Ettersom det kreves mye maskinkraft å utvinne blokker, kan man gå sammen i en pool for å øke sjansene for at man klarer å utvinne en block før sine konkurrenter. Alle som deltar deler så på belønningen.

Moon/Mooning

Når en krypto “moons”, betyr det at den stiger raskt i verdi.

Noob

Nybegynnere er ofte betegnet som noobs.

POW

POW er en forkortelse for “proof of work,” som er et system for å vise til at en kryptovalutas transaksjon har blitt verifisert. Flere kryptovaluta, deriblant Bitcoin, bruker POW. Under slike systemer må kryptominere utføre “work” som er vanskelig for dem å utføre, men enkelt for nettverket å verifisere.

POS

POS står for “proof of stake,” som er en annen måte å bekrefte transaksjoner på. Kryptovaluta som bruker denne fremgangsmåten gir ut alle sine tokens på forhånd, og minere velges på bakgrunn av hvor mange enheter de har (deres stake). I disse tilfellene vil brukere som bekrefter transaksjoner, referert som “forger”, motta transaksjonsgebyr for deres bidrag.

Private Key

En private key er nøkkelen som investorer bruker for å få tilgang til deres kryptovaluta. Det kan anses som et passord som man bruker for å komme inn lommeboken. Private Key er personlig og må ikke deles med andre som ikke skal ha tilgang.

Les mer om hvordan å sette opp en lommebok her!

Public Key

En public key er adressen hvor investorer kan motta kryptovaluta. I motsetning til private key, så kan denne deles med andre brukere for å utveksle krypto. Det kan sammenlignes med et bankkontonummer.

Les mer om hvordan å sette opp en lommebok her!

Pump and Dump

“Pump and dump” er en type investeringssvindel hvor en, eller flere parter, jobber for å øke verdien av en aktiva for så å selge når prisen er kunstig høy. Innen krypto kan dette forekomme ved at større ansamlinger av investorer møtes gjennom private kommunikasjonskanaler for å avtale kjøp sammen, med mål om å kunstig øke prisen ved å skape markeds press. De selger så samtidig når kursen er høy til felles fortjeneste.

Rekt

Innen krypto er begrepet rekt slang for wrecked. Det betyr at en investor har mistet store summer.

ROI

ROI er en forkortelse for “return on investment.” Når man investerer i krypto gjør man oftest det med håp om gevinst.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto er pseudonym for skaperen av bitcoin, som flere har påstått å stå bak. Ingen har så langt klart å bevise at de er skaperne bak Bitcoin.

Short/Shorting

Shorting, eller å ta en short position, betyr at man satser på at en aktiva vil falle i verdi. Det finnes flere måter å shorte på, blant annet futures, options og margin trading. Begrepene er de samme man finner i for eks. aksjemarkedet.

Ticker

En ticker er forkortelsen til en token på kryptobørsene. Eksempler på dette kan være Bitcoin med ticker BTC, eller Ethereum med ticker ETH.

Token

En token er en enhet av kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin.

Whale

Begrepet whale brukes for å beskrive en kryptotrader som gjør store investeringer og kan gjøre store transaksjoner. En whale kan ha så stor markedsandel at den potensielt kan manipulere markedet.

White Paper

Utviklere som lager kryptovaluta gir som regel ut et white paper for sine innovasjoner. Disse dokumentene innehar som regel fullstendig informasjon om deres token og teknologien bak.

Bitcoin for eksempel, har et white paper som beskriver et “peer-to-peer electronic cash system.”

51% angrep

Angrep hvor en part som har et flertall av validatorer i nettverket, som tillater at de kan blokkere nye transaksjoner for å finne sted eller å bli validert, og kan utføre double spending. Risikoen for slike angrep reduseres i stor grad ved å benytte Proof of Stake fremfor Proof of Work metoden, eller en kombinasjon av disse. Størrelse på nettverk er også en avgjørende faktor for angrep.

Siste artikler

Kanskje du også liker...